PÁROVÁ VZŤAHOVÁ TERAPIA

Párová vzťahová terapia – konzultácia si našla cestu akosi sama. Väčšinou mi volali klienti – muži, či môžu prísť na terapiu aj s partnerkou. A spätné väzby boli výborné. Pocit oslobodenia a uvoľnenia vo vzťahu, vyriešenia konfliktu či problému a následný závan nového vetra do vzájomného spolužitia.

PÁROVÁ TERAPIA JE VHODNÁ:

 • Ak sa cítite vo vzťahu nešťastní, nenapĺňa vás to, čo spolu žijete, nie je to ono a ste obaja ochotní s tým niečo urobiť
 • Ak sa vaše cesty akosi rozchádzajú a neviete si k sebe nájsť cestu späť. Alebo naopak – ste spolu šťastní, chcete spolu byť, ale akosi škrípe vzájomná komunikácia, prejavy, porozumenie medzi vami
 • Ak viazne komunikácia, ten druhý vás nepočúva, prestal komunikovať, prípadne vám nerozumie alebo vy nerozumiete tomu druhému
 • Ak sa zmenila intenzita, spôsob, frekvencia milostných chvíľ, alebo sa stratil, či stráca záujem partnera o toho druhého
 • Ak ste rozhodnutí ukončit vzťah, partnerstvo, manželstvo a to čo prežívate obaja je dramatické, nepríjemné, či bolestné
 • Ak riešite výchovné problémy, na ktoré máte rozdielny názor

Tých možností „KEDY TO NIE JE ONO“ je nespočetne veľa a vždy záleží len od nás, ako sa k tomu postavíme, a či tam niekde vo vnútri seba cítime, že to chceme zmeniť. Ak ste na sedenie odhodlaní obaja, pripravení otvoriť sa, komunikovať a prepustiť staré nefunkčné presvedčenia, programy a metódy fungovania – potom je tu cesta a spôsob, ako sa vo vzťahu posunúť ďalej.

VO VŠETKOM NA SVETE BY MALA BYŤ ROVNOVÁHA a HARMÓNIA

Na sedení obaja partneri počúvajú inak. Vnímajú sa navzájom. Raz hovorí jeden a raz druhý. Ale obaja sú vypočutí. Je to úplne iné počuť partnera rozprávať pri nestrannej osobe. Pomáha to obidvom.

NIE SME NAUČENÍ OTVORENE KOMUNIKOVAŤ,,, máme v sebe presvedčenia, že ak ukážeme tomu druhému svoju hĺbku, prestane nás mať rád, prestane sa o nás zaujímať, že ho stratíme.

A tak našu nespokojnosť, trápenie a názory „POTLÁČAME A NEPREJAVÍME“, až je z toho taký balvan, ktorý už nevládzeme niesť.

Párová terapia je kombináciou viacerých prvkov, ktoré navzájom spolu pôsobia synergicky a vo výsledku prinášajú nové uvedomenia, pocity, úľavu, či odľahčenie, znovunadobudnutý pocit sebaistoty.

 • pozorné počúvanie klienta
 • vstúpenie do témy a následné predanie priestoru tomu druhému
 • správne kladenie otázok
 • jednoduché prvky TOP terapie, kedy obaja naraz pocítia silu prítomných okamihov
 • liečivé tiché momenty, kedy si naše vnútro uvedomí ,,, hodnotu,,, silu,,,, prítomný okamih,,,, moment bytia

Pochádzame z rôzneho prostredia a rôznych rodín, nesieme si do vzťahov určité naučené presvedčenia, zvyky, nastavenia a zažité skúsenosti. 

Ten druhý taktiež. 

A zosúladiť to tak, aby sme dokázali žiť spokojný a naplňujúci vzťah býva niekedy poriadna lekcia pre oboch. 

Sedenie trvá 2 hodiny a obaja partneri dostávajú priestor na prejavenie sa, komunikáciu, uvedomenie si „AHA“ momentov a „strávenie“ nových pohľadov a možností vo vzťahu.