Terapia TOP

TERAPIA TOP – terapia prítomného okamihu

Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť

Svoj život žijeme tu a teraz – V PRÍTOMNOSTI – v prítomnom okamihu, v ktorom sa deje celý náš život v reálnom čase. 

Často ale nedokážeme byť šťastní a nevieme si život užívať, pretože namiesto v prítomnosti sme neustále v minulosti, alebo budúcnosti.

Naša myseľ uteká do budúcnosti, na základe minulých skúseností a zážitkov a  predstavuje si scenáre, poväčšinou negatívne, ktoré sa ani nemusia udiať.  Alebo sme myšlienkami zaseknutí v minulosti, trápime sa kvôli tomu čo sa nám stalo, prípadne nestalo a naša myseľ je tam väznená. 

V oboch prípadoch nežijeme v prítomnosti, uniká nám život a drahocenná energia, bez ktorej si svoj život podľa vlastných predstáv nevytvoríme. 

Všetky udalosti nášho života sa udiali v prítomnosti – v minulej prítomnosti, dejú sa práve teraz, alebo sa udejú v budúcej prítomnosti.  

Ak máme veci z minulosti, ktoré nás trápia a ťažia, nevieme sa oslobodiť a zotrvať v prítomnosti. A práve prítomnosť – prítomný okamih, kedy sme „čistí a nezaťažení minulosťou ani budúcnosťou“ je momentom, v ktorom si vytvárame všetko to, čo budeme žiť. 

A práve k tomu nás slúži TOP – Terapia orientovaná na prítomnosť.

Ide o novú terapeutickú metódu, ktorá vychádza z praxe regresnej terapie. Nerieši však príčiny našich problémov v minulosti, ale vychádza z toho, že ,,,všetky riešenia sa nachádzajú priamo v nás,,, a aj keď si to neuvedomujeme, nosíme si ich stále zo sebou. Každý problém vychádza z nás, takže každý problém je aj nami riešiteľný.    

Základnou myšlienkou terapie je dosiahnutie a prežitie vnútorného pokoja v prítomnom okamihu.

Prítomný okamih a okamih pokoja v ňom je vnímaný v terapii ako kľúč k uzdraveniu a nájdeniu odpovedí na všetky naše otázky. 

Ak sme ovládaní emóciami alebo myšlienkami, nedokážeme sa správne rozhodnúť a nájsť správnu cestu, lebo ju nevidíme a nevnímame. Ak sa ale ponoríme do prítomného okamihu, prichádza uzdravenie problému, jeho vyliečenie, prichádzajú nové vhľady na tému alebo problém, ktorý riešime a prichádza uzdravenie aj na fyzickej úrovni. 

Vnútorný a hlboký pokoj je nevyhnutnou podmienkou pre správne a zdravé fungovanie tela. 

Nezávisle na tom, aká bola naša minulosť, čím všetkým sme si prešli, aké zranenia, traumy, bolesti sme si prežili – my môžeme, my vieme, my dokážeme žiť spokojne a šťastne.

Ten potenciál je vždy a za každých okolností v nás, treba „mu len dovoliť“, aby sa prejavil. 

PRIEBEH TERAPIE:

Terapeutické sedenie prebieha v príjemnom a kľudnom prostredí a trvá 2 hodiny.  

Celé terapeutické sedenie prebieha formou rozhovoru a pri plnom vedomí klienta. Zostávame s klientom stále v prítomnosti, nevenujeme sa traumám v minulosti, ani ich príčinám. Kient rozpráva, ja kladiem otázky, vediem ho.

Kladenie správnych otázok – Momenty ticha – Vedomá pozornosť  – Vedomé vnímanie klienta – Úplná akceptácia klienta ako dokonalej ľudskej bytosti prinášajú liečivý PRÍTOMNÝ OKAMIH.

Ten v sebe obsahuje AHA momenty, uvedomenia, drobné prítomné okamihy a synchronicitou tohoto všetkého dochádza uzdraveniu a vyliečeniu problému. Klienti sa v terapii aj zasmejú v zmysle – ako to, že toto mi nedošlo; ako to, že toto som robil; to nie je možné, že som to nevidel, nevedel, akceptoval, znášal,,,,, žil.

A TO JE TO OSLOBODENIE, ku ktorému smerujeme a ktoré sa potom ako výsledok terapie prejavuje v mnohých oblastiach života a aj v ozdravení tela.