Regresná terapia

Regresná terapia je hlboká a veľmi účinná metóda, ktorá umožňuje riešiť široké spektrum problémov, s ktorými sa v živote stretávame.

Ide o jedinečný spôsob terapeutického procesu, kedy nájdením príčin problémov v minulosti, ich následným pochopením a spracovaním, oslobodzujeme seba samých tu v prítomnosti. 

Regresná terapia pracuje s našou mysľou, psychikou, podvedomím a vedomím takým spôsobom, aby nás minulosť prestala ovplyvňovať, a aby sme mohli žiť slobodný a plnohodnotný život. 

Doslova sa takto dokážeme natrvalo oprostiť od rôznych blokov, negatívnych zážitkov a presvedčení, negatívnych myšlienok, pocitov, alebo opakovaných nezdarov v živote.

  • Regresná terapia a jej techniky sú efektívne na riešenie akéhokoľvek problému. Môžeme ňou vyriešiť ako mentálne, tak aj psychické a psychosomatické problémy

  • Zdravotné problémy, diagnózy, ťažkosti a bolesti na tele, nezávisle na tom, kedy vznikli, alebo ako dlho trvajú

  • Do terapie vieme dať všetko. Aj business, aj nespokojnosť v živote, aj nesplnené méty, každodenné trápenia, či straty.

  • Mnoho klientov zasa prichádza riešiť vzťah, alebo nespokojnosť vo vzťahu, nespokojnosť so sebou, alebo nespokojnosť v živote a so životom


Dnešná doba je plná stresu, záťaže, neistoty a rôznych tlakov. Tento aspekt vplýva nielen na náš život, naše telo a zdravie, ale aj na našu myseľ a dušu.

Jeho súčasťou sú aj zdedené predispozície, natiahnuté programy a vzorce správania či už od rodičov, alebo okolia, rôzne bloky, modely správania, či genetika. Okrem vonkajšieho sveta, ktorý na nás vplýva významne, nás ovplyvňuje najmä svet vnútorný. Ten je vyskladaný našimi presvedčeniami, skúsenosťami, predstavami či zažitými nepríjemnými udalosťami. Ak zhrnieme vonkajší a vnútorný svet – výsledný stav bytia pre nás nemusí byť úplne komfortný. 


PRIEBEH TERAPIE

Terapeutické sedenie prebieha v tichom a kľudnom prostredí. Dĺžka terapie je 2 – 2 a pol hodiny.  

V rámci sedenia začíname s klientom rozhovor o téme / probléme, ktorý budeme riešiť. Rozprávame sa s klientom čo ho trápi, ako ho to ovplyvňuje, ako to vníma on sám, ako sa to v jeho živote prejavuje a samozrejme čo by rád zmenil. Už táto časť sedenia je terapeutická a liečivá. 

Klientovi prichádzajú nové uvedomenia, nové pohľady na život, vhľady na situáciu alebo problém, ktorý rieši. Následne vyberám najefektívnejšiu techniku, ktorou problém / problémy klienta a ich príčiny spracujeme. 

TECHNIKY REGRESNEJ TERAPIE

Najčastejšie používané sú:

  • Technika detstvo
  • Technika prenatálneho obdobia
  • Osobnostná vzťahová technika v detstve

Pre klienta to znamená väčší komfort, skracuje sa čas potrebný na terapeutické sedenie, už počas terapie je možné vnímať novú ľahkosť a jasnosť u klienta a v neposlednom rade sú výsledky po terapii omnoho rýchlejšie a výraznejšie ako v minulosti. 

Techniky, ktoré navracajú klienta do minulých život takmer vôbec nepoužívam. Výber techniky závisí vždy od klienta, od toho ako komunikuje o probléme, ako sa o ňom vyjadruje. Ako daný problém žije. Ojedinele si to situácia klienta žiada a vtedy použijeme techniku vzťahovú alebo základnú, ktoré nás navracajú do ďalekej minulosti.

Terapeutický proces


Vnímam ho ako osobný, intímny a vysoko efektívny proces, v ktorom môže klient zo seba „zhodiť“ celoživotnú ťarchu, záťaž, či problémy. 

Je to proces, kedy je klientovi venovaná 100% pozornosť zo strany terapeuta a klient si môže dovoliť hovoriť o všetkom a bez zábran. Nikdy nie je hodnotený, či súdený – dostáva sa mu absolútne pochopenie a prijatie. 

Klienti sú vedení tým najefektívnejším spôsobom, aby sme dosiahli cieľ terapie – vyriešenie problému, či problémov.

AKO ĽUDSTVO SA NEUSTÁLE VYVÍJAME A RASTIEME. TO, ČO NÁM NIEKEDY TRVALO V RÁMCI POSUNU DO LEPŠIEHO ŽIVOTA DESAŤ ROKOV – TO NÁM DNES TRVÁ CHVÍĽU.

To, čo som si ja v minulosti ako klient v regresnej terapii spracovala za obdobie jedného roka, má dnes klient spracované za jedno terapeutické sedenie. Stále viac a viac je možné vnímať a cítiť v terapii Ľahkosť, Svetlo a Vedenie. A s týmto klienti aj odchádzajú a prinášajú si to do svojich životov.