Regresná terapia

Regresná terapia súčasnosti je zameraná na prenatálne obdobie a obdobie detstva. Je to jedna z najefektívnejších, účinných a jedinečných metód, s akými som sa v svojom živote stretla pri riešení problémov.

Pracujem s klientmi viac ako 14 rokov a pomocou regresnej terapie, ktorá je v dnešnej dobe vyslovene transformačná – považujem ju za jeden z najväčších darov, ktoré sa mi dostali. Dnešná regresná terapia možňuje riešiť doslova všetko, veľmi široké spektrum problémov, s ktorými sa v živote stretávame, nezávisle na tom, čím sme si v živote prešli, aké traumy sme zažili, čo si o tom myslíme, alebo čo nám o tom diktuje svet.

Ide o jedinečný spôsob terapeutického procesu, kedy nájdením príčin problémov v neďalekej minulosti, ich následným podvedomým pochopením a spracovaním, oslobodzujeme seba samých tu v prítomnosti. 

V terapii pracujeme s našou mysľou, psychikou, podvedomím a vedomím takým spôsobom, aby nás minulosť prestala ovplyvňovať, a aby sme mohli žiť slobodný a plnohodnotný život. 

Doslova sa takto dokážeme natrvalo oprostiť od rôznych blokov, opakujúcich sa programov, negatívnych zážitkov a presvedčení, negatívnych myšlienok, pocitov, alebo opakovaných nezdarov v živote.

Dokážeme ňou vyriešiť ako mentálne, tak aj psychické a psychosomatické problémy. Do terapie vieme dať vlastne všetko. Oprosťuje nás od zažitých a opakujúcich sa programov a blokov, ktorých sa na vedomej úrovni nevieme zbaviťl

Regresná terapia je efektívna na riešenie akéhokoľvek problému. DO TERAPIE VIEME VLOŽIŤ VŠETKO ČO NÁS TRÁPI.
  • mentálne, psychické a psychosomatické problémy
  • život sám – nenaplnenie, nespokojnosť, nájdenie zmyslu života
  • práca, biznis, každodenné trápenia
  • vzťahové problémy
  • straty, rozchody, úmrtia blízkych
  • nás samých – keď sme si vedomí, že náš potenciál je iný a život, ktorý žijeme
  • zdravotné problémy


Dnešná doba je plná stresu, záťaže, neistoty a rôznych tlakov. Tento aspekt vplýva nielen na náš život, naše telo a zdravie, ale aj na našu myseľ a dušu. Zdravotné problémy, diagnózy, ťažkosti a bolesti na tele sa síce často prejavia zrazu, akoby zničoho nič, ale oni na podvedomej úrovni vznikli postupne, akoby po vrstvách.

Z pohľadu regresnej terapie ide o zdedené predispozície, natiahnuté programy a vzorce správania, či už od rodičov, od okolia, rôzne bloky, modely správania, či genetika. Okrem vonkajšieho sveta, ktorý na nás vplýva významne, nás ovplyvňuje najmä svet vnútorný. Ten je vyskladaný našimi presvedčeniami, skúsenosťami, predstavami či zažitými nepríjemnými udalosťami. Ak zhrnieme vonkajší a vnútorný svet – výsledný stav bytia pre nás nemusí byť úplne komfortný. 


 
Techniky regresnej terapie
  • Technika prenatálneho obdobia
  • Technika detstvo
  • Osobnostná vzťahová technika

Niekedy používam aj techniku minulých životov. Je to skôr výnimka, ale ak je to nevyhnutné, tak to po dohode s klientom spracujeme takto.

Pre klienta to znamená väčší komfort, skracuje sa čas potrebný na terapeutické sedenie, už počas terapie je možné vnímať novú ľahkosť a jasnosť u klienta a v neposlednom rade sú výsledky po terapii omnoho rýchlejšie a výraznejšie ako v minulosti. 

Techniky, ktoré navracajú klienta do minulých život takmer vôbec nepoužívam. Výber techniky závisí vždy od klienta, od toho ako komunikuje o probléme, ako sa o ňom vyjadruje. Ako daný problém žije. Ojedinele si to situácia klienta žiada a vtedy použijeme techniku vzťahovú alebo základnú, ktoré nás navracajú do ďalekej minulosti.

Priebeh terapie

Terapeutické sedenie prebieha v tichom, príjemnom a kľudnom prostredí.

Dĺžka terapie je 2 – 2,5 hodiny.  

Celé sedenie už nie je o trápení, prežívaní ťažkých emócií ako kedysi, ale skôr to ide smerom k ľahkosti a uvoľneniu každou vetou, ktorú klient vypovie.


V rámci sedenia začíname s klientom rozhovor o téme / probléme, ktorý budeme riešiť. 

Čo ho trápi, ako ho to ovplyvňuje, ako to vníma on sám, ako sa to v jeho živote prejavuje a samozrejme čo by rád zmenil. 

Už táto časť sedenia je terapeutická a liečivá. Klientovi prichádzajú nové uvedomenia, nové pohľady na život, vhľady na situáciu alebo problém, ktorý rieši. Následne vyberám najefektívnejšiu techniku, ktorou problém / problémy klienta a ich príčiny spracujeme. Ide najmä o prenatálnu techniku, techniku detstvo, alebo osobnostnú vzťahovú techniku.

Po sedení už nemusíme nič. Ani myslieť 🙂

Ideme ďalej do života, robíme to čo chceme a vnímame zmeny. Mení sa aj naše telo, harmonizuje sa, prestavuje sa, život sa mení, okolie sa inak správa – ale čo je najdôležitejší – MY SME INÍ. My sa inak cítime, súčasne následne inak konáme a doslova a do písmena je to stav, alebo pocit, ako keď zhodíte 20 kg záťaže zo seba – ktorá sa už nikdy nevráti.

Ako ľudstvo sa neustále vyvíjame a rastieme. Doba nám je naklonená, posuny sa dejú rýchlejšie, problémy opúšťame rýchlejšie. To, čo kedysi bolo bolestné a trvalé, to dnes vieme transformovať v krátkom časovom horizonte.