Osobné konzultácie

Terapeutické sedenie alebo konzultácia, pri ktorom s klientom smerujeme pozornosť na problém, alebo problémy, ktoré ho trápia. Už samotná pozornosť z mojej strany venovaná klientovi, uľavuje človeku v danom trápení. Vypočutie a prijatie toho druhého presne takého aký je, bez toho, aby som ako terapeut hodnotila jeho činy, postoje, alebo správanie, dokáže toho druhého oslobodiť zo zovretia negatívnych pocitov či emócií.

Akonáhle toho druhého dokážeme vnímať ako ľudskú bytosť – nehodnotíme jeho činy, jeho prejavy, názory ani presvedčenia – tak ten druhý to cíti. Vo vnútri to vie a dovolí si potom byť sám sebou a to je oslobodzujúce.

Podstatou celého sedenia je, že vždy existuje riešenie. To najhoršie pre nás čo sa môže diať je, že ustrnieme v probléme, v jeho ťažobe, zotrvávame v ňom bez sily, bez energie a len trpíme. 


AK NIEČO NÁROČNÉ ZAŽÍVAME, SME V TOM PONORENÍ HLBOKO A ZUŽUJE SA NÁM VEDOMIE NA DANÝ PROBLÉM. ZAŽÍVAME DUŠEVNÚ ALEBO FYZICKÚ BOLESŤ A PRESTÁVAME VNÍMAŤ ŽIVOT NAOKOLO. V DANOM STAVE JE PRIRODZENÉ, ŽE NEVIDÍME Z TOHO CESTU VON.

Adekvátne tomu čo cítime, sú naše myšlienky rozvírené, ťaživé, negatívne až desivé a my nevieme prestať myslieť, nevieme sa stíšiť, nič sa nám nedarí. Ak nás niečo ťaží, trápi a bolí, sme v tom ponorení emočne, pocitovo, myšlienkovo a aj po fyzickej stránke. Takýto stav vyvoláva zasa negatívne myšlienky a my sme v jednom kruhu, z ktorého sa nevieme vymaniť.

Tým ako sa klient uvoľňuje počas sedenia, tak sa uvoľňujú aj negatívne pocity – preto sa nám potom mení pohľad na problém, na veci, na svet.

Vnímavo počúvam klienta – kladiem mu otázky a klient rozpráva a odpovedá.

Vnímam jeho situáciu z absolútneho nadhľadu, s absolútnym porozumením a prijatím, bez akéhokoľvek tlaku.

Postupne sa klient uvoľňuje, začína z neho opadávať tlak. Vníma možné riešenia situácie alebo problémov, ktoré mu boli doteraz akoby ukryté.

Vediem klienta k tomu, že sám objaví riešenie, ktoré má a mal v sebe ukryté.

Problém síce ešte existuje, ale už prestáva byť taký ťaživý, dusivý, neriešiteľný.

Klient sa dostáva do kľudu, do ticha a do pokoja.

To ticho a ten pokoj — PRÍTOMNÝ OKAMIH –sa stávajú transformátorom jeho situácie.

V tom momente sa začína v jeho pozadí vynárať nádych niečoho nového.

Klient si začína uvedomovať, že nie je na konci cesty, že je možné veci meniť, že je na začiatku niečoho nového.

Keď si nevieme rady, keď nám je ťažko – pomôže uvedomiť si v takýchto štádiách, že pomoc vždy existuje.

Že nemusíme vždy všetko zvládnuť len sami, že si môžeme dovoliť nevedieť si poradiť. Že na to nie sme sami.

Už len tým, že s niekým prejdeme naše trápenie, ten druhý nás vypočuje, ukáže nám iný pohľad na vec a súčasne potom spolu nájdeme východisko je obrovská úľava v tom mori utrpenia.

Minimálne platí, že ak sa nám niečo nepekné deje, nemusíme v tom zotrvávať. Alebo inak – vieme skrátiť dobu utrpenia na minimum.


NEPRIŠLI SME NA TENTO SVET TRPIEŤ A PRECHÁDZAŤ SI UTRPENÍM. TEN PÔVODNÝ ZÁMER BOL A JE, ABY SA TU NAPĹŇALI, SEBAREALIZOVALI A ZAŽÍVALI POPRI TOM RADOSŤ.

V dnešnej dobe obzvlášť platí, že ak sa rozhodnem niečo zmeniť, hoc len cítiť sa inak – a to rozhodnutie myslíte vážne – nastane zmena. Samotné to rozhodnutie spôsobí obrat. Prináša do nášho života veľké množstvo energie.

Zrazu sa uvoľní zablokovaná energia v nás, ktorú sme mohli pociťovať fyzicky, alebo emočne. A táto energia sa naleje do nášho tela a bytia a potiahne nás nahor. 

Ihneď po tom, čo urobíme nejaké rozhodnutie, sa nám ukážu možnosti, ktoré sú pre nás schodné, vieme sa nadýchnuť, dovolíme si trápiť sa minimálne menej. Ale čo je na tomto najdôležitejšie je – že ideme do akcie.

Vieme sa pohnúť vpred, vieme zrazu urobiť prvý krok. A prvý krok vedie k ďalšiemu a ďalšiemu. A potom sa nám zrazu vynorí nový príbeh a my zistíme, že ho žijeme. 

ROZHODNUTIE – ENERGIA – NOVÝ ZAČIATOK

Prínosy pre klienta:


– Rozširuje sa pohľad na to, čo prežíva

– Uvoľňuje sa z emocionálneho zovretia

– Vidí svoju situáciu z novej perspektívy

– Preberá zodpovednosť za seba a svoj život

– Vníma nové možnosti riešenia problému

V závere sedenia prichádza Ľahkosť, Sila a Odhodlanie, ako si so situáciou alebo problémom poradiť.