Cenník a Kontakt

 

Regresná terapia 

Cena sedenia: 75,00 EUR (2 hod.)


Osobná konzultácia – poradenstvo

Cena sedenia: 75,00 EUR (2 hod.)


Vzťahová párová terapia

Cena sedenia: 45,00 EUR (1 hod.)


Online kurz pre terapeutov

Prenatálna terapia v rámci regresnej terapie

Cena: 100,00 EUR (5 hod.)

Prekročenie uvedeného časového rámca terapií a konzultácií nie je účtované sumou navyše. Cenník je platný od 1.10.2023

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Terapie a konzultácie je možné absolvovať Osobne alebo Online, prípadne aj telefonicky.

Terapie a konzultácie online prebiehajú prostredníctvom WhatsApp, Skype, alebo podľa vzájomnej dohody. V dohodnutom čase volám klientovi ja. 

Online terapia je rovnako účinná ako pri osobnom sedení. Jej výhodou je komfort, klient zostáva v prostredí, ktoré mu je známe, časový aspekt a doprava veľa zavážia. Vďaka stále viac preferovanému online spájaniu sa je dnes úplne bežné pracovať s klientmi v zahraničí a na druhom konci sveta. Podmienkou je dobré internetové pripojenie a intimita. Počas sedenia by vás nikto nemal vyrušovať. Dôležité je, aby ste sa mohli uvoľniť, aby ste sa nemuseli kontrolovať čo poviete, ako poviete a ako nahlas sa prejavíte.

Klientov na terapiu, sedenie, či konzultáciu objednávam telefonicky. Je veľmi prínosné obzvlášť pre klienta na chvíľku sa počuť. V krátkosti vysvetlím priebeh sedenia, dohodneme si termín a čas tak, aby to bolo výhodné pre obe strany. Každopádne vždy prospieva obom stranám počuť sa.

Platbu za terapiu / sedenie / konzultáciu je možné uhradiť v hotovosti, alebo prevodom na účet po sedení.

Prípadné vaše otázky rada zodpoviem telefonicky, emailom, alebo na FB Regresná terapia online


KONTAKTNÉ ÚDAJE

TEL +421 905 836 337

EMAIL vipmirka10@gmail.com

SKYPE Regresná terapia online

WhatsApp +421 905 836 337

FB Regresná terapia online

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.