PÁROVÁ VZŤAHOVÁ TERAPIA

Párová vzťahová terapia – konzultácia si našla cestu akosi sama. Väčšinou mi volali klienti – muži, či môžu prísť na terapiu aj s partnerkou. A spätné väzby boli výborné. Pocit oslobodenia a uvoľnenia vo vzťahu, vyriešenia konfliktu, či problému a následný závan nového vetra do vzájomného spolužitia.

Aj ženy často trápi zmenená intenzita vzťahu, frekvencia milostných chvíľ, či stratený záujem zo strany partnera. Ak sa vám v hlávke premieľajú myšlienky o ukončení vzťahu, partnerstva, či manželstva, vieme sa na to pozrieť z iných uhlov. Ak si klient nie je istý vzťahom, ktorý žije, po sedení nadobúda istotu.

PÁROVÚ TERAPIU UVÍTATE:

  • AK SA CÍTITE VO VZŤAHU NEŠŤASTNÍ A NIE JE TO PROSTE ON
  • AK CHCETE SVOJ VZŤAH POVÝŠIŤ NA NOVÚ ÚROVEŇ, ČI LEN JEDNODUCHO „oprášiť“ TO PEKNÉ, ČO STE ZAŽÍVALI
  • AK TO PROSTE NIE JE ONO A OBAJA STE OCHOTBÍ SA NA TO SPOLU POZRIEŤ
  • AK SA VAŠE CESTY ROZCHÁDZAJÚ, NEVIETE NÁJSŤ VHODNÝ SPÔSOB UKONČENIA VZŤAHU A JE TO PRE VÁS TRAUMATIZUJÚCE

Na sedení obaja partneri počúvajú inak. Vnímajú sa navzájom.

Počúvajú, čo ten druhý hovorí. Raz hovorí jeden a raz druhý. Obaja sú vypočutí a pomáha to obidvom.

A začínajú otvorene komunikovať. Sú sami sebou, prejavujú sa sami za seba a to je oslobodzujúce pre vzťah aj pre každého z nich.

Nosíme v sebe presvedčenia, že ak ukážeme tomu druhému svoju hĺbku, prestane nás mať rád, prestane sa o nás zaujímať, že ho stratíme.

A tak našu nespokojnosť, trápenie a názory „POTLÁČAME A NEPREJAVÍME“, až je z toho taký balvan, ktorý už nevládzeme niesť.

Párová terapia je kombináciou viacerých prvkov, ktoré navzájom spolu pôsobia synergicky a vo výsledku prinášajú nové uvedomenia, pocity, úľavu, či odľahčenie, znovunadobudnutý pocit sebaistoty.

Prichádzame do vzťahu z rôzneho prostredia a rôznych rodín. Nesieme si svoje naučené presvedčenia a zvyky, odlišné nastavenia a zažité skúsenosti. A zosúladiť to tak, aby sme dokázali žiť spokojný a naplňujúci vzťah stojí za to, niekedy na tom skutočne popracovať.

Čo vás čaká:

  • pozorné počúvanie klienta
  • vstúpenie do témy a následné predanie priestoru tomu druhému
  • intuitívne kladenie otázok
  • jednoduché prvky TOP terapie, kedy obaja naraz pocítia silu prítomných okamihov
  • liečivé tiché momenty, kedy si naše vnútro uvedomuje Hodnotu toho druhého – Hodnotu bytia

VO VÝSLEDKU OBAJA POCHOPIA, O ČOM JE ICH VZŤAH A AKÝM SMEROM SA VYDAŤ ĎALEJ.

Sedenie trvá 2 hodiny a obaja partneri dostávajú vlastný priestor na prejavenie sa, vyjadrenie vlastných pocitov a názoru, až sa dopracujú k novým uvedomeniam a pohľadom na vzťah, ktoré obom unikali.