ONLINE KURZY

Jednodňový online kurz pre terapeutov „PRENATÁLNA TERAPIA

JANUÁR 2024

10.2.2024 sobota9.00 – 14.00 hod

FEBRUÁR 2024

9.3.2024 sobota9.00 – 14.00 hod
Online terapeutický kurz PRENATÁLNA TERAPIA v rámci regresnej terapie

je určený pre všetkých, ktorých láka práca s klientmi, odľahčený pohľad na vlastný život a krajšie bytie, alebo „len“ posun do vyššej úrovne bytia, či osobný rast a rozvoj.

Prenatálna terapia nám umožňuje oslobodenie a úplne nový pohľad na svet — dovoľuje nám oslobodiť sa zo zaužívaných stereotypov, nezdarov a obmedzení — žitých presvedčení, situácií, modelov a programov správania.

VŠETKO TO SME SI NATIAHLI DO SVOJICH ŽIVOTOV PODVEDOME POČAS PRENATÁLNEHO OBDOBIA. V ŽIVOTE SA NÁM „TO VŠETKO“ POTOM DEJE AUTOMATICKY, PODVEDOME A NEZÁVISLE NA NAŠEJ VÔLI.

Napriek našej snahe zbaviť sa ich, nezávisle na našich predstavách o vlastnom živote, našich NE-chceniach, aby sa niečo nedialo, alebo naopak, našich chceniach, aby sa niečo v živote realizovalo.

ČO VÁS ČAKÁ V ONLINE KURZE

  • Vysvetlím vám POTENCIÁL A PODSTATU PRENATÁLNEJ TERAPIE – v čom spočíva jej výnimočnosť a transformačný potenciál

  • AKO — KEDY — KOMU — A AKÝM SPÔSOBOM robíme prenatálnu terapiu

  • Prejdeme si PROGRAMY, MODELY, VZORCE SPRÁVANIA – ako vznikajú, ako ich odhaliť a navnímať, ako ich v terapii podchytiť, ako s nimi pracovať a ako ich v terapii klientovi spájať so životom tak, aby sa klient – jeho podvedomie / psychika od nich oprostiť

  • Budeme sa venovať PRIEBEHU SEDENIA S KLIENTOM od úvodného rozhovoru až po záver – ako ho viesť, ako a aké otázky klásť klientovi – čo je podstatné – na čo sa zamerať – čomu pozornosť nevenovať

  • Vysvetlíme si podrobne samotnú TECHNIKU PRENATÁLNEJ TERAPIE, postupne krok za krokom vás dovediem k záveru, vrátane možností ukončenia terapie

  • Vysvetlíme si podrobne samotnú TECHNIKU PRENATÁLNEJ TERAPIE, postupne krok za krokom vás dovediem k záveru, vrátane možností ukončenia terapie

  • Pozornosť zameriame na ZÁVEREČNÝ ROZHOVOR po ukončení terapie – čo odporúčam klientovi povedať – ako terapeutické sedenie ukončiť – čoho sa vyvarovať

  • VÝMENA FRAGMENTOV – alebo prinavrátenie „stratených“ kúskov duše naspäť klientovi – ako JEDINEČNÝ ZÁVER techniky prenatálnej terapie, ktorý klientom prináša do života to, čo celý život postrádali, čriepky nového života a nového BYTIA

V rámci online kurzu sú pripravené písomné materiály:

®  Príručka pre terapeutov (Guided book) – kompletne vás prevedie prenatálnou terapiou

® Prenatálna technika pre prácu s klientom – kompletne vypracovaný postup pre prácu s klientom – krok za krokom

® Skrátená pracovná verzia prenatálnej techniky pre prácu s klientom

PRÍRUČKA PRE TERAPEUTOV (GUIDED BOOK)

Príručka pre terapeutov – podrobne vás prevedie Prenatálnou terapiou. V úvode sa venujeme základom teórie – v čom je Prenatálna terapia výnimočná a jedinečná – vysvetľuje sa jej silný transformačný potenciál a dôvody, prečo je to najčastejšie používaná v rámci regresnej terapie. Popisuje spôsob a postup práce s klientom – dôvody a príčiny opakovaných neúspechov v živote, negatívnych zážitkov, chorôb, nespokojnosti, stále sa opakujúcich programov a modelov správania, o ktoré nestojíme, ale nevieme ich zmeniť. Pozornosť zameriame na príčiny problémov živote – ich odhalenie v terapii a následné spracovanie tak, aby sa klient oprostil od problému natrvalo.

Príručka obsahuje a uvádza mnoho všeobecne platných programy, ktoré sa týkajú každého z nás, až ich považujeme za niečo prirodzené a nemenné. Rozoberieme si podrobne prenatálne obdobie a jeho ideálny záver. A budeme sa venovať aj tomu, ako docieliť maximálnu efektívnosť terapie vhodne zvoleným záverom. V závere Príručky sú uvedené vhodné tipy a poznámky pre prax, rokmi odskúšané s efektívnymi výsledkami.

PODROBNÁ TECHNIKA PRÁCE S KLIENTOM V PRENATÁLNEJ TERAPII

Ide o kompletnú verziu postupu práce. To čo sme sa naučili, tu je zapracované priamo do praxe. Spočiatku ju budete používať stále. Neskôr po určitej praxi a získaní istoty vedenia terapie ju opustíte a viac dáte na svoju intuíciu a kreativitu. Je rozpracovaná do úplných detailov tak, aby ste ju mohli používať pri práci s klientom – krok za krokom.

SKRÁTENÁ PRACOVNÁ VERZIA PRENATÁLNEJ TECHNIKY

Veľký pomocník pri práci s klientom, keď už máte podchytené základy a zažitú prax. Tu sa už počíta s tým, že ste terapie robili a postupne zistíte, že máte postup v malíčku a nebudete sa musieť opierať ani o tieto vypracované podklady.

skupina na facebooku: ABSOLVENTI REGRESNEJ TERAPIE

Po absolvovaní kurzu sa môžete pridať do UZAVRETEJ SKUPINY NA FB – vytvorenej špeciálne pre tých z vás, ktorí ste kurz absolvovali. Môžete klásť otázky, na ktoré vám zodpoviem, zdieľať svoje skúsenosti s terapiou, v rámci terapie a s klientmi. Skupina vás bude inšpirovať príspevkami, skúsenosťami z praxe a obohatí vašu prax.

CENA online kurzu 100,00 EUR Platformou je WhatsApp.

Online kurz prebieha v malých skupinkách: 4 – 6 osôb.

Pred kurzom vám pošlem odkaz na WhatsApp vytvorenú skupinu, kde sa pridáte a v dohodnutom čase vás volám.

Ak máte akékoľvek otázky – som vám k dispozícii telefonicky, emailom alebo online.

TEŠÍM SA NA VÁS