PÁROVÁ VZŤAHOVÁ TERAPIA

Párová vzťahová terapia – konzultácia si našla cestu akosi sama. Väčšinou mi volali klienti – muži, či môžu prísť na terapiu aj s partnerkou. A spätné väzby boli výborné. Pocit oslobodenia a uvoľnenia vo vzťahu, vyriešenia konfliktu či problému a následný závan nového vetra do vzájomného spolužitia.

PÁROVÁ TERAPIA JE VHODNÁ:

Ak sa cítite vo vzťahu nešťastní, nenapĺňa vás to, čo spolu žijete, nie je to ono a ste obaja ochotní s tým niečo urobiť,,,

Ak sa vaše cesty akosi rozchádzajú a neviete si k sebe nájsť cestu späť,,,

Ak viazne komunikácia, ten druhý vás nepočúva, prestal komunikovať, prípadne vám nerozumie alebo vy nerozumiete tomu druhému,,,

Ak sa zmenila intenzita, spôsob, frekvencia milostných chvíľ, alebo sa stratil, či stráca záujem partnera o toho druhého,,, 

Ak ste rozhodnutí ukončit vzťah, partnerstvo, manželstvo a to čo prežívate obaja je dramatické, nepríjemné, či bolestné,,,

Ak riešite výchovné problémy, na ktoré máte rozdielny názor,,,

Tých možností „kedy to nie je ono“ je nespočetne veľa a vždy záleží len od nás, ako sa k tomu postavíme, a či tam niekde vo vnútri seba cítime, že to chceme zmeniť. Ak ste na sedenie odhodlaní obaja, pripravení otvoriť sa, komunikovať a prepustiť staré nefunkčné presvedčenia, programy a metódy fungovania – potom je tu cesta a spôsob, ako sa vo vzťahu posunúť ďalej.

Vo všetkom na svete by mala byť Rovnováha a Harmónia.

Často krát sa jeden vo vzťahu tomu druhému príliš prispôsobuje, až sa stáva pre partnera nezaujímavým. Jeden z partnerov sa snaží veľmi a ten druhý vôbec.

NIE SME NAUČENÍ OTVORENE KOMUNIKOVAŤ,,, máme v sebe presvedčenia, že ak ukážeme tomu druhému svoju hĺbku, prestane nás mať rád, prestane sa o nás zaujímať, že ho stratíme. A tak našu nespokojnosť, trápenie a názory „POTLÁČAME A NEPREJAVÍME“, až je z toho taký balvan, ktorý už nevládzeme niesť.

Párová terapia je kombináciou viacerých prvkov – pozorné počúvanie klienta, vstúpenie do témy a následné predanie priestoru tomu druhému,,,,  správne kladenie otázok, jednoduché prvky TOP terapie, kedy obaja naraz pocítia silu prítomných okamihov,,,, tie liečivé momenty ticha, kedy si naše vnútro uvedomí ,,, hodnotu,,, silu,,,, prítomný okamih,,,, moment bytia.

Pochádzame z rôzneho prostredia a rôznych rodín, nesieme si do vzťahov určité naučené presvedčenia, zvyky, nastavenia a zažité skúsenosti. Ten druhý taktiež. A zosúladiť to tak, aby sme dokázali žiť spokojný a naplňujúci vzťah býva niekedy poriadna lekcia pre oboch. 

Úlohou vzťahov, ktoré žijeme je realizovať svoj potenciál v nich, posúvať sa vpred, zlepšovať naše bytie a na to je potrebný priestor, láskavé prijatie, porozumenie toho druhého, pochopenie a opora. 

Sedenie trvá 2 hodiny a obaja partneri dostávajú priestor na prejavenie sa, komunikáciu, uvedomenie si „AHA“ momentov a „strávenie“ nových pohľadov a možností vo vzťahu.