Pár slov o sebe

Dnes viem, že všetko prichádza v pravý čas.

Veľa krát som uvažovala o tom, prečo som o regresnej terapii nevedela skôr. V svojej dvadsiatke napríklad. Ako inak som mohla žiť a nažívať. Zľahka by som dospela, omnoho ľahšie by som sa bola vyrovnávala s prekážkami života, vyhla sa mnohým problémom, alebo si vychutnávala skutočný život  omnoho skôr.  

Ono to však malo byť presne tak, ako to bolo. 

Mala som si v živote prejsť presne tým, čím som si prešla, aby som po „objavení“ regresnej terapie mohla objaviť ďalší svet.

V podstatne ten istý, ale súčasne úplne iný. Môj život pred a po – sú akoby dva rôzne životy. 

Pamätám si na deň, kedy som šla v pozícii klienta na sedenie regresnej terapie prvý krát. Bolo to dávno a bolo to v tom najlepšom slova zmysle pre mňa zlomové.

Výsledok, ktorý sa dostavil, mi pripadal zázračný. A potom to už išlo akosi samé a sadala som si do terapeutického kresla pravidelnejšie.

Roky som študovala o regresnej terapii všetko, čo sa mi dostalo do rúk, čo som objavila v knihách a na internete. Až som sa jedného dňa rozhodla, že si splním sen a dovolím sama sebe – venovať si štúdium so všetkým, čo k tomu patrí.

A zvyšok prišiel postupne, potichu a sám.

V rokoch 2011 – 2014 som absolvovala kompletný odborný výcvik regresnej terapie u regresného terapeuta Patrika Bálinta a od roku 2011 sa venujem regresnej terapii profesionálne. Absolvovala som doplnkové semináre aj ďalšie vzdelávacie kurzy, ktoré ma neustále posúvajú ďalej. Pri práci s klientmi využívam aj nový druh terapie – Terapiu prítomného okamihu – TOP.

Všetko, čím som si v živote prešla, sa mi dnes vďaka regresnej terapii prepája a plne to využívam aj v terapeutickej praxi.

Regresná terapia je mojím naplnením, mojou sebarealizáciou a mojou láskou.

Učí ma tolerancii, láske, láskavosti a zodpovednosti. V prvom rade k sebe samej a tým pádom aj k druhým.

Ten krajší vonkajší svet, ktorý sa zjaví po terapii, je reakciou na naše vnútorné premeny. 

Regresná terapia dokáže zázraky, keď sme na ne pripravení. A klient, ktorý za terapeutom prichádza – pripravený je. 

Absolvované vzdelanie:

2011 – 2014 Regresná terapia (lektor Ing. Patrik Bálint)

2014 – 2015 Terapia orientovaná na prítomnosť (lektor Ing. Patrik Bálint)

Výcvik regresnej terapie som ukončila záverečnou profiling prácou na tému Vplyv regresnej terapie na život človeka.