OSLABENÁ IMUNITA

Prejavom oslabenej imunity sú autoimunitné ochorenia, rôzne virózy, či opakovaný návrat preliečených chorôb.

Z pohľadu regresnej terapie vždy platí:

🌿 najprv sa akékoľvek naše oslabenie prejaví na mentálnej úrovni

🌿 až následne nám to „sadá“ na telo vo forme oslabeného zdravia, ochorení, alebo diagnóz.

 

Ak klient prichádza so zdravotným problémom, za tým je badať:

♠ oslabenú „mentálnu“ úroveň

♠ prejavy ako únava, slabosť, vyčerpanosť

♠ nedostatok energie, ktoré sme si predtým akosi „nevšímali“.

Oslabená imunita hovorí:

@ o našom oslabení voči svetu, životu, voči druhým,

@ o tom, ako sa „nevieme postaviť za seba“,

@ ako „nemáme nastavenú zdravú mieru akceptácie druhých“ @ @ ako „nás to tu valcuje“.

Cítime sa slabí, neschopní, nedostatoční, alebo sa nám rovno deje niečo, čo nám ubližuje na tele alebo nás ničí.

🌿 Ak spracujeme v terapii tieto rôzne formy oslabenia a oslabovania, v živote sa to nám to prejaví tak – že už neochorieme, keď nás ofúkne vetrík, alebo sa nám prestanú vracať ochorenia a zdravotné problémy súvisiace s imunitou.

Doslova sme následne Zdravší, Odolnejší a Silnejší a preto viac nie sme náchylní ochorieť.

Napriek snahe ozdraviť životný štýl a pozdvihnúť tým našu imunitu zvonka – riešenie býva väčšinou iba dočasné.

Je preto potrebné ODSTRÁNIŤ PRÍČINU VZNIKU – odstrániť to, čo nám neprospieva, čo nám škodí, čo nám berie životnú energiu a NAMIESTO TOHO nastaviť a zaviesť nové, vlastné, prospešné programy správania do života. Tie sa po terapii „udejú“ automaticky.

🌿 Klient to vníma nielen na sebe – ako inak a lepšie sa cíti, ale samozrejme aj na správaní sa svojho okolia voči nemu, doslova aj na následnej neexistencii vonkajších „agresorov“.

🌿 Moje skúsenosti a prax hovoria, že vždy so všetkým vieme pohnúť – neprišli sme sem zažívať utrpenie a trápenie – a ak – tak len do času.

🌿 Našou úlohou tu je preklenúť sa do šťastnejšej etapy nášho života.

🌿 Nezotrvávať v bolesti a trápení, lebo nemusíme.

🌿 Dospieť to štádia, kedy si povieme „DOSŤ“ a „STAČILO“.

Akonáhle učiníme toto rozhodnutie naozaj – zrazu sa vynárajú riešenia, cesty, spôsoby ako so životom pohnúť vpred.

You Might Also Like

Leave a Reply