Rozchod a ukončenie vzťahu

Na sedenie prišla klientka s tým, že by chcela ukončiť dhoročný vzťah, ale nedarí sa jej to.

Jej slová a výroky o vzťahu: 

  • Neprináša mi to radosť a pohodu,,, Požiera ma to,,, nikdy nestál pri mne,,, citové naplnenie ochladlo,,, Stále ma obviňuje,,, je to manipulátor,,, Vyciciava ma to,,, cítim sa pri ňom ako handra,,, Neviem už pri ňom dýchať.

Klientka są dostala do štádia – kedy sama o sebe vyhlasovala: CÍTIM SA AKO ŠPINA, AKO HANDRA NA POUŽITIE, NEMÁM HODNOTU,,, NEVIEM SI RADY,,, DOVOLÍM MU TOTO VŠETKO,,, PRI ŇOM NEMÁM PRAVIDLÁ, SOM NAHNEVANÁ SAMA NA SEBA, NESTOJÍM SI ZA SEBOU,,, pri ňom sa PROSTE správam, akoby som seba nemala rada.

Bolo jasné, že takýto vzťah je pre klientku zničujúci, súčasne tu vyvstali aj iné aspekty týkajúce sa vzťahu k nej samej. Ono stále platí, že tí druhí sa k nám správajú len tak, ako im my dovolíme, v podstate ako sa my správame k sebe samým.

Ak sa na to pozrieme z nadhľadu – nejde o nič iné ako o to, že ten druhý naráža na naše nespracované nedostatky, slabosti, či pochybnosti o sebe samom. Ak povýšime seba samých a spracujeme veci v našom vnútri, správanie druhých voči nám sa ihneď mení.

TERAPIA:

Z pohľadu regresnej terapie platí, ŽE ČOKOĽVEK, ČO SA NÁM V ŽIVOTE OPAKUJE A JE TO PRE NÁS NEGATÍVNE, PROBLÉMOVÉ, ALEBO TO PROSTE NECHCEME – vieme spracovať. Je to program, vzorec správania či model a tento vieme doslova „odprogramovať“ tým, že nájdeme príčinu jeho vzniku a psychika okamžite opúšťa tento program a ten nás prestáva trápiť.

🌿Prenatálna terapia sa javila v tomto prípade ako najvhodnejšia nakoľko téma bola širšia, bolo tam toho nakopeného viac a komunikácia klientky a jej odpovede na otázky, si doslova túto techniku žiadali.

🌿V rámci nej sme spracovali „trápenia“ ktoré klientka uvádzala v zmysle toho, ako sa ku nej správa partner,,, ako sa pri ňom cíti ona,,, našli sme príčiny toho, prečo zotrvávame v niečom čo nám neprospieva a škodí a iné.

🌿V tejto terapii boli dôležití samozrejme rodičia, ale najsilnejší vplyv na tento problém klientky mali jej starí rodičia, od ktorých sa deštruktívne programy ťahali.

🌿V závere terapie, ked máme veci spracované a klient sa cíti uvoľnene – ak je to potrebné – dostáva klient ešte naspäť niečo, čo mu tu v živote chýba a chýbalo. V tomto prípade to bol fragment duše – LÁSKA.

A tá je najsilnejšou silou vo vesmíre. Má vplyv na to, ako sme tu vyživovaní, ako nás vnímajú druhí, ako vnímame seba samých, ako sa k sebe správame ako dokážeme preciťovať veci srdcom, a v neposlednom rada je to o Sebaláske. Ono, to ako sa sami k sebe správame, to si tí druhí a okolitý svet naciťujú a potom to obratom k nám vysielajú.

Výsledkom terapie bolo rýchle, definitívne a konečné oslobodenie sa z uvedeného vzťahu, s dobrými pocitmi a pocitom slobody aj po rozchode. Súčasne sa prejavia aj ďalšie spracované veci v zmysle „menšieho“ snaženia sa v živote, väčšieho pocitu slobody a voľnosti, pozitívne naladenie a dobrý pocit zo života.

Mohlo by sa vám páčiť

Leave a Reply