Peniaze prúdia zo Spokojnosti

Pokiaľ sme ohľadom peňazí v Nepohode, v Strese, pod Tlakom, v Strachu, či Napätí tak presne toto vysielame do vonkajšieho sveta a znemožňujeme…

Čítať viac